2010 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Atrakcyjność fizyczna i samoocena a motywy decyzji o operacji plastycznej piersi oraz ocena jej następstw

Maciej Pastucha1, Teresa Rzepa2, Andrzej Modrzejewski3, Wilhelm Grzesiak4
1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Szczecinie
2. Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
3. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4. Zakład Biostatystyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(3): 197–204
Słowa kluczowe: atrakcyjność fizyczna, cechy charakteru, poprawa własnego wyglądu, motywy i następstwa

Streszczenie

Cel. Sprawdzenie zależności między oceną własnej atrakcyjności fizycznej i cech swego charakteru a motywami podjęcia decyzji o operacji plastycznej piersi oraz oczekiwanymi jej konsekwencjami.
Metoda. W badaniach, przeprowadzonych w latach 2006‑2008, uczestniczyło 113 kobiet. Badania miały charakter anonimowy i polegały na indywidualnym wypełnianiu ankiety, skonstruowanej specjalnie do celów badawczych.
Wyniki. Decyzję o poprawie swego wyglądu podejmują najczęściej kobiety w wieku ok. 30 lat, panny, oceniające swój wygląd jako dość atrakcyjny lub przeciętny, a cechy swego charakteru jako pozytywne lub bardzo pozytywne. Ocena atrakcyjności fizycznej jest spójna z oceną własnego charakteru, a obie zmienne wykazują związek z kierowaniem się motywami wewnętrznymi przy podejmowaniu decyzji o operacji. Wyróżnione zmienne nie wpływają natomiast na ogólnie pozytywne oczekiwania odnośnie konsekwencji operacji plastycznej piersi.
Wnioski. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia psychicznego jest połączenie motywów zewnętrznych z wygórowanymi, pozytywnymi oczekiwaniami wobec zmian własnego wyglądu i relacji z innymi (zwłaszcza z partnerem) po zabiegu operacyjnym. Wymaga to szczególnej uwagi i troski ze strony zespołu medycznego.

Adres do korespondencji:
Prof. Teresa Rzepa
Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński
ul. Krakowska 69, 71‑004 Szczecin
tel./fax: 91‑4443240