2010 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł specjalny: doświadczenia

Droga do Boga przez pustynię choroby

Dorota Dużyk-Wypich1
1. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(3): 185–189
Słowa kluczowe: zdrowienie, psychoza, własne doświadczenie

Streszczenie

Opisując swe doświadczenie psychozy, Autorka zwraca uwagę na jej kontekst i znaczenie duchowe, otwierające drogę zdrowienia przez głębokie przeżywanie wiary (red.)

Adres do korespondencji:
Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
pl. Sikorskiego 2/8, 31‒115 Kraków