2010 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł specjalny: doświadczenia

Moja droga ku zdrowieniu

Anna Kubiak1
1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół „Integracja” Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(3): 183–184
Słowa kluczowe: zdrowienie, psychoza, własne doświadczenie

Streszczenie

Autorka przedstawia swoją opartą na własnych doświadczeniach wizję i interpretację procesu zdrowienia jako drogi od chaosu psychozy poprzez okres izolacji i oswajania (uważności, obserwacji, analizy), do równowagi (red.)

Adres do korespondencji:
Anna Kubiak
Ośrodek Terapii w Środowisku
ul. Grottgera 25A, 00‒785 Warszawa