2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Komentarze

Dlaczego psychiatrze potrzebna jest odwaga?

Marta Anczewska1
1. I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa