2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji

Interwencyjne leczenie udaru niedokrwiennego mózgu

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(2): 149–154