2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

W poszukiwaniu „biologicznego testu” rozpoznania „schizofrenii”: czy gonimy za błędnym ognikiem?

Shitij Kapur1
1. King’s College London, Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, London, SE5 8AF, UK
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(3): 175–176