2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Dalsze refleksje nad związkiem osobowości i psychopatologii

Theodore Millon1
1. Institute for Advanced Studies in Personology and Psychopathology, Port Jervis, NY, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 232–233