2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Ocena książki

Odpowiedź Autora

Tomasz Sobów1
1. Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(4): 308–309
Adres do korespondencji:
Dr hab. Tomasz Sobów
Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
91‒425 Łódź, ul. Sterlinga 5;
e-mail: tomasz.sobow@umed.lodz.pl