2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Osobowość może być zaburzeniem psychopatologicznym i odwrotnie

Svenn Torgersen1
1. Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway, Oslo, Norwegia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 239–241