2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł specjalny

Rola terapeuty oczami pacjenta

Anna Maria K.1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 5