2013 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Czy trichotillomania jest zaburzeniem ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnego? - opis przypadku

Agata Nowacka1, Antoni Florkowski1, Marta Broniarczyk-Czarniak1, Joanna Łacisz1, Agata Orzechowska1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(4): 279-287
Słowa kluczowe: trichotillomania, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Streszczenie

Cel. Według obowiązujących klasyfikacji trichotillomania (TTM) jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się utratą włosów spowodowaną niekontrolowanym, impulsywnym ich wyrywaniem. Celem tego opracowania jest ocena zasadności reklasyfikacji trichotillomanii w piątej edycji DSM do grupy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
Przypadek. Opis dotyczy pacjentki cierpiącej na trichotillomanię z towarzyszącą trichofagią. Pacjentka została poddana terapii z zastosowaniem soli litu oraz klomipraminy, co przyniosło częściową poprawę w zakresie przejawianych objawów.
Komentarz. Nie tylko symptomatologia i przebieg kliniczny, ale również tło neurobiologiczne i genetyczne odróżniają trichotillomanię od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, co w praktyce klinicznej przekłada się na odmienne formy terapii i różne reakcje na prowadzone leczenie.

Adres do korespondencji:
lek. Agata Nowacka
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
e-mail: nowackaa3@wp.pl