2013 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 4

Artykuł specjalny

Psychiatria moich marzeń

Rainer Höflacher1
1. Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg, Teningen
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(4): 233-237
Słowa kluczowe: choroba psychiczna, psychiatria, reforma, antypsychiatria, EX-IN

Streszczenie

W swym wystąpieniu autor w konwencji marzeń rozważa różne krytyczne spojrzenia na współczesną praktykę psychiatrii i związane z nimi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście oczekiwań tych, którym mają służyć, a nie zawsze służą dobrze. Wskazuje również na rozwiązania, które odpowiadają tym oczekiwaniom, a także na ideę psychiatrii pozytywnej. (Red.)

Adres do korespondencji:
Rainer Höflacher
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg e.V.
Hans-Sachs-Straße 16, 79331 Tening
tel. 07641 - 96 2511
kontakt@lvpebw.de