2013 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Rehabilitacja pacjenta ze zwyrodnieniem sznurowym rdzenia kręgowego w przebiegu niedoboru witaminy B12

Marek Tradecki1, Andrzej Pozowski1, Mateusz Kowal1, Jadwiga Kuciel-Lewandowska2
1. Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2. Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(4): 289-293
Słowa kluczowe: zwyrodnienie sznurowe rdzenia kręgowego, niedobór witaminy B12, rehabilitacja

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie przypadku mężczyzny ze zwyrodnieniem sznurowym rdzenia kręgowego w przebiegu niedoboru witaminy BI2 oraz zastosowanej u niego rehabilitacji.
Przypadek. Pierwsze objawy choroby pojawiły się u pacjenta w grudniu 2011 roku. Przyczynę dysfunkcji funkcjonalnej, przejawiającej się głównie zaburzeniami lokomocji, ustalono w styczniu 2012 roku. W czerwcu 2012 roku chory trafił na oddział rehabilitacji, gdzie przebywał sześć tygodni. Po rehabilitacji uzyskano poprawę statyki i dynamiki chodu, poprawę koordynacji i równowagi oraz poprawę ogólnej sprawności ruchowej.
Komentarz. Rehabilitacja może być rozważana jako integralny element leczenia osób ze zwyrodnieniem sznurowym rdzenia kręgowego w przebiegu niedoboru witaminy BI2.

Adres do korespondencji:
lek. Marek Tradecki
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauko o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
e-mail: marektradecki@poczta.fm