2013 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Wpływ leków przeciwpadaczkowych na metabolizm homocysteiny u chorych z padaczką i jego kliniczne konsekwencje

Anna Bochyńska1, Ałła Graban1
1. I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(4): 259-268
Słowa kluczowe: padaczka, homocysteina, leki przeciwpadaczkowe, kliniczne konsekwencje

Streszczenie

Cel. Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu łęków przeciwpadaczkowych na metabołizm homocysteiny u chorych z padaczką i omówienie klinicznych tego konsekwencji.
Poglądy. Homocysteina (Hcy), egzogenny aminokwas powstający w szlaku przemian metioniny, jest niezbędna do prawidłowego rozwoju układu nerwowego. Hiperhomocysteinemia (hHcy) jest uważana za czynnik ryzyka chorób naczyniowych, otępienia, rozwoju wad wrodzonych czy zaburzeń funkcji poznawczych. Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą prowadzić do zmian stężenia Hcy przez zaburzenie jej metabołizmu. Suplementacja preparatami witaminy B i kwasu foliowego może przyczynić się do obniżenia stężenia Hcy u pacjentów z padaczką leczonych lekami przeciwpadaczkowymi.
Wnioski. Lepsza znajomość patomechanizmów prowadzących do rozwoju różnych stanów chorobowych wywołanych zaburzeniami metabołizmu Hcy, do których dochodzi w wyniku działania łęków przeciwpadaczkowych u chorych z padaczką, pozwoli neurologom skuteczniej zapobiegać łicznym groźnym powikłaniom tego procesu. Będzie to jednocześnie przekładało się na poprawę jakości życia pacjentów oraz lepsze stosowanie się chorych do zaleceń lekarskich.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Bochyńska
I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: abochyn@ipin.edu.pl