2008 issue 3

Back

Volume 17, issue 3

Book review

Kingdon DG, Turkington D. Cognitive Therapy of Schizophrenia. The Guilford Press. New York; 2004

Sławomir Pietrak1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 266-269