2008 issue 3

Back

Volume 17, issue 3

Book review

Morgan C, McKenzie K, Fearon P. Society and Psychosis. Cambridge University Press. Cambridge; 2008

Izabela Błaszczuk-Wiślińska1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 265-266