2008 issue 3

Back

Volume 17, issue 3

Editorial

Programmatic desiderates of the Polish Psychiatric Association on the eve of World War II

Stanisław Ilnicki1
1. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (3): 187-193
Address for correspondence:
doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki
Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
e-mail: ilnickis@wim.mil.pl