1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Badania

Obraz psychopatologiczny ostrej niealergicznej reakcji na penicylinę prokainową (onrnpp)

Aleksander Araszkiewicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IHP WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 58-63
Słowa kluczowe: penicylina prokainowa, zespół Hoigné

Streszczenie

Onrnpp (zespół Hoigné) jest ostrą ogólnoustrojową reakcją na podaną penicylinę prokainową. Objawy tej reakcji dotyczą przede wszystkim zaburzeń psychicznych. W literaturze opisy obrazu klinicznego występujących zaburzeń są różnorodne i diagnostycznie niejednoznaczne. Na podstawie badań 60 osób, które przebyły onrnpp, autor stwierdził, że obraz kliniczny tej reakcji mieści się w ogólnym pojęciu reakcji egzogennej i jest bardzo charakterystyczny. Patognomicznymi objawami są: "śmiertelny lęk" (doom anxiety), bardzo silne reakcje wegetatywne, doznanie zmysłowe typu halucynoidów. W 60,0 % przypadków dochodzi do wystąpienia zespołu majaczeniowego lub majaczeniowo-zamroczeniowego z wizjami o treści mistyczno-religijnej. Reakcja powstaje w kilka sekund po podaniu leku i trwa 5-30 min. Po przebyciu onrnpp może dojść do powstania odległych zaburzeń psychicznych.

Adres do korespondencji:
Dr Aleksander Araszkiewicz, II Klinika Psychiatryczna IHP WAM w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159 91-220 Łódź