1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Koncepcje

Psychologiczne mechanizmy kształtowania się przekonań urojeniowych

Anna Grzywa1
1. Katedry Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 34-41
Słowa kluczowe: urojenia, mechanizmy psychologiczne

Streszczenie

Opracowanie przedstawia poglądy różnych autorów na urojenia traktowane jako szczególny rodzaj przekonań. Rozważa powstawanie urojeń jako wynik błędu tendencyjnego w kształtowaniu się przekonań, gdy zawodzą mechanizmy korekcyjne. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Anna Grzywa, Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin