1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Badania

Psychozy urojeniowe w czasie pierwszej hospitalizacji 1. wiek zachorowania a zespół psychopatologiczny

Jacek Wciórka1, Marta Anczewska1, Agnieszka Chojnowska1, IZABELA STANIKOWSKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 42-48
Słowa kluczowe: psychozy urojeniowe, wiek zachorowania, zespół psychopatologiczny

Streszczenie

Zbadano obraz kliniczny zespołów obserwowanych w czasie pierwszej hospitalizacji 167 pacjentów, u których w czasie tej lub jednej z następnych hospitalizacji rozpoznano psychozę urojeniową, tj. psychozę z dominującym (ilościowo lub funkcjonalnie) udziałem urojeń w obrazie psychopatologicznym. Materiał stanowiły historie chorób z okresu pierwszej hospitalizacji. Analizowano zależność kwalifikacji, dynamiki i symptomatologii zespołów w zależności od wieku zachorowania (wczesnego, średniego, późnego). Stwierdzono przewagę zespołów paranoidalnych. W obrazie symptomatologicznym zwracała uwagę znaczna częstość objawów afektywnych. Wyraźnie zaznaczył się wpływ wieku zachorowania, sugerujący, że typowe zespoły paranoidalne rozpoczynają się najczęściej w wieku średnim. Psychozy wcześniejsze miały obraz mniej skrystalizowany, lecz bardziej dynamiczny a psychozy późniejsze – obraz mniej typowy i bardziej stabilny.

Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka I Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego H9, 02-957 Warszawa