1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Badania

Psychozy urojeniowe w czasie pierwszej hospitalizacji: 2. wiek zachorowania a właściwości urojeń

Jacek Wciórka1, Marta Anczewska1, Agnieszka Chojnowska1, IZABELA STANIKOWSKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 49-54
Słowa kluczowe: psychozy urojeniowe, wiek zachorowania, zespół psychopatologiczny

Streszczenie

W grupie 167 chorych z psychozami urojeniowymi analizowano zależność między wiekiem zachorowania a właściwościami (tematyką, formą) urojeń obserwowanych w czasie pierwszej hospitalizacji. Źródłem informacji była dokumentacja lekarska tej hospitalizacji. Stwierdzono przewagę urojeń o tematyce odnoszącej i prześladowczej. Właściwości strukturalne wskazywały na przewagę urojeń wielotematycznych, o zasięgu interpersonalnym obejmującym własną osobę i innych ludzi, o ograniczonej systematyzacji i niewielkim wyobcowaniu z realnej rzeczywistości oraz o wyraźnej tendencji do ustępowania w czasie leczenia. Stwierdzono istotne zależności między wiekiem zachorowania a cechami urojeń, które można interpretować, jako następstwa interakcji między mechanizmami patogenetycznymi psychozy a mniej lub bardziej zwartą (dojrzałą, stabilną) osobowością chorego.

Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka, I Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego lj9, 02-957 Warszawa