1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Postacie psychiatrów

Rafał Radziwiłłowicz (1860-1929)

TADEUSZ NASIEROWSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 2S-63