1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Koncepcje

Wpływ ogólnej teorii systemów na ukierunkowanie badań nad schizofrenią

MAŁGORZATA RZEWUSKA1
1. Samodzielnej Pracowni Psychofarmakoterapii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 28-33
Słowa kluczowe: schizofrenia, podejście systemowe

Streszczenie

Autorka prezentuje kilka współczesnych podejść do badań nad schizofrenią, które wykorzystują teorię systemów. Przedstawia też krótko wyniki własnych badań na ten temat. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Małgorzata Rzewuska, Samodzielna Pracownia Psychofarmakoterapii, IPiN, Al. Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa.