1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Koncepcje

Zespół paranoidalny w ujęciu psychiatrii antropologicznej

ANDRZEJ JAKUBIK1
1. Zakładu Psychiatrii Społecznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 13-27
Słowa kluczowe: zespół paranoidalny, psychiatria antropologiczna, fenomenologia

Streszczenie

Przedstawiwszy podstawowe kierunki nurtu antropologicznego w psychiatrii, autor wprowadza czytelnika w najważniejsze założenia i pojęcia fenomenologii, metody fenomenologicznej oraz filozofii egzystencjalistycznej, kierując przy tym jego uwagę na ich odniesienia psychiatryczne. Bardziej szczegółowo scharakteryzowane są cechy egzystencji psychotycznej oraz fenomenologia zespołu paranoidalnego. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Andrzej Jakubik, Zakład Psychiatrii Społecznej IPiN, AL Sobieskiego 1 ¡9, 02-957 Warszawa