1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Koncepcje

Zespół paranoidalny

JAN JAROSZYŃSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 2S-10
Słowa kluczowe: zespół paranoidalny

Streszczenie

Artykuł omawia psychopatologię zespołu paranoidalnego. Zwraca też uwagę na pozycję tego zespołu w diagnostyce zaburzeń psychicznych oraz przypomina oryginalną skalę służącą do jego opisu i oceny ilościowej. (red.)

Adres do korespondencji:
Adres: Prof. Jan Jaroszyński, I Klinika Psychiatiyczna IPiN, AL Sobieskiego lj9, 02-957 Warszawa