1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Badania doświadczalne nad otępieniem: rola neuroprzekaźników

Adam Płaźnik1, WOJCIECH DANYSZ1
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 103-106
Słowa kluczowe: otępienia, neuroprzekaźniki, patogeneza

Streszczenie

Wykład poświęcono omówieniu roli neuroprzekaźników w uczeniu się i funkcjonowaniu różnych rodzajów pamięci oraz znaczeniu zaburzeń w zakresie tych neurotransmiterów w różnych typach otępienia. Zwrócono uwagę na perspektywę przewlekłego stosowania profilaktycznego w przyszłości leków działających na układ aminokwasów pobudzających.(red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Adam Płaźnik Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN, Al.Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa