1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Genetyka chorób nerwowo-mięśniowych

Jacek Zaremba1
1. Zakładu Genetyki IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 147-151
Słowa kluczowe: choroby nerwowo-mięśniowe, genetyka

Streszczenie

W wykładzie omówiono metody wprowadzone w ostatnich latach do badań w dziedzinie genetyki molekularnej. Przyniosły one ogromny postęp wiedzy na temat mechanizmów dziedziczenia niektórych chorób. Postęp ten zilustrowano wynikami badań genetycznych nad dystrofiami mięśniowymi Duchenne'a i Beckera oraz rdzeniowym zanikiem mięśni. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Jacek Zaremba, Zakład Genetyki IPiN, AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa