1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Klasyfikacja i terminologia chorób nerwowo-mięśniowych

IRENA HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 113-115
Słowa kluczowe: choroby nerwowo-mięśniowe, klasyfikacja
Adres do korespondencji:
Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Klinika Neurologiczna AM, ul, Banacha 1A, 02-097 Warszawa