1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Zespół otępienny w chorobie Parkinsona

ANDRZEJ FRIEDMAN1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 99-102
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, otępienie

Streszczenie

W wykładzie przedstawiono wyniki własnych badań nad występowaniem otępienia w przebiegu choroby Parkinsona. Uchwycono zależności między wiekiem zachorowania, dynamiką choroby i objawami ubocznymi leczenia a nasileniem zmian otępiennych, (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Friedman, Klinika Neurologiczna AM, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa