1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Zespół otępienny w różnych chorobach zwyrodnieniowych

MARIA BARCIKOWSKA1
1. K1iniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 85-88
Słowa kluczowe: choroby zwyrodnieniowe OUN, otępienie

Streszczenie

Wykład zawiera omówienie podstawowych cech klinicznych i neuropatologicznych różnych schorzeń zwyrodnieniowych, przebiegających z otępieniem. Obszernie przedstawiono tzw. „otępienie korowe", a szczególnie chorobę Alzheimera, jej rozpoznawanie i przebieg. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Barcikowska, Klinika Neurologiczna AM, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa