1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Confinia

AIDS - nowe wyzwanie, stare problemy

TADEUSZ NASIEROWSKI1
1. I Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 225-232
Słowa kluczowe: AIDS, postawy społeczne, tło historyczne

Streszczenie

W eseju tym autor przedstawia współczesne problemy związane z AIDS na tle doświadczeń historycznych z wielkimi epidemiami przeszłości, których wystąpieniu towarzyszyły różne postawy moralne, reakcje społeczne i praktyki medyczne. Jest to skrócona wersja tekstu z książki o tym samym tytule. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Nasierowski, I Klinika Psychiatryczna AM, uL Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa