1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Koncepcje

Atypowe leki neuroleptyczne: czy postęp w leczeniu psychoz schizofrenicznych?

WOJCIECH KOSTOWSKI1
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 199-206
Słowa kluczowe: atypowe leki neuroleptyczne, schizofrenia

Streszczenie

Autor przedstawił zasadnicze kierunki poszukiwania nowych leków neuroleptycznych, oparte na osiągnięciach farmakologii oraz doświadczeniach klinicznych związanych z tzw. atypowymi neuroleptykami. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Wojciech Kostowski, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN, AL Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa