1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Farmakoterapia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Bogusław Habrat1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 199-206
Słowa kluczowe: alkoholowe zespoły abstynencyjne, psychofarmakoterapia

Streszczenie

Artykuł omawia współczesne metody leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Opisuje typowe postępowanie tzw. detoksykacyjne (klometiazolem i benzodiazepinami), jak i leczenie lekami o selektywnym wpływie na neuroprzekaźnictwo oraz nowe terapie „niekonwencjonalne". (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Bogusław Habrat, II Klinika Psychiatryczna IPiN, AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa