1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Historia wspólnoty Anonimowych Alkoholików i terapeutyczne walory Programu Dwunastu Kroków

BOGDAN T. WORONOWICZ1
1. III Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 191-198
Słowa kluczowe: Anonimowi Alkoholicy, Program Dwunastu Kroków

Streszczenie

Autor przedstawia historię ruchu Anonimowych Alkoholików na świecie i w Polsce. Omawia cele i zasady tego ruchu. Objaśnia etapy leczenia przy pomocy programu Dwunastu Kroków. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Bogdan Woronowicz, III Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 2/9, 02-957 Warszawa