1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Klasyfikacja alkoholizmu wg Cloningera

Bogusław Habrat1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 155-160
Słowa kluczowe: alkoholizm, klasyfikacja

Streszczenie

Opisano mało znany w Polsce, ale dość powszechnie stosowany na świecie podział alkoholizmu wg Cloningera. Podział ten bazuje na etiologii uzależnienia od alkoholu, uwzględnia czynniki genetyczne, predysponujące czynniki osobowościowe, anomalie neuroprzekaźnictwa, początek uzależnienia oraz dane kliniczne (przebieg i obraz kliniczny).

Adres do korespondencji:
Dr Bogusław Habrat, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa