1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Rola alkoholizmu rodzinnego i cech osobowości aleksytymicznej

Janusz Rybakowski1, MARCIN ZIÓŁKOWSKI1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 169-175
Słowa kluczowe: alkoholizm rodzinny, aleksytymia

Streszczenie

Autorzy podsumowują wyniki badań dotyczących roli czynników genetycznych i osobowości aleksytymicznej w patogenezie uzależnienia od alkoholu. Na podstawie swoich badań dochodzą do wniosku, że oba te czynniki występują niezależnie od siebie. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Rybakowski, Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy, uL Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz