1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Rozwój duchowy jako warunek trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej

MAREK DZIEWIECKI1
1. Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 177-189
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, leczenie, pomoc duchowa

Streszczenie

Opracowanie przedstawia założenia i wskazówki dotyczące celów i zasad prowadzenia pomocy duchowej osobom uzależnionym od alkoholu, w różnych okresach ich leczenia (red.).

Adres do korespondencji:
Ks.dr Marek Dziewiecki, Wyższe Seminarium Duchowne, ul Młyńska 23, 26-600 Radom