Archiwum 1992–2013

1992, tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Nieselektywne i selektywne inhibitory wchłaniania zwrotnego monoamin w terapii depresji

STANISŁAW PUŻYŃSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1. 251-268

W artykule przedstawiono na wstępie kryteria rozpoznawania przeciwdepresyjnego wpływu leków oraz klasyfikację leków o takim działaniu. Następnie szczegółowo omówiono właściwości dwóch podstawowych grup leków przeciwdepresyjnych – tzw. nieselektywnych oraz selektywnych inhibitorów wchłaniania zwrotnego monoamin. (red.)

LECZENIE DEPRESJI

Zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi

ELŻBIETA BIDZIŃSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 295-302

W opracowaniu przedstawiono zasady postępowania w zatruciach różnego typu lekami przeciwdepresyjnymi – trójpierścieniowymi, tzw. lekami drugiej generacji, inhibitorami MAO. (red.)

LECZENIE DEPRESJI

Terapia depresji lekoopornych

ELŻBIETA BOGDANOWICZ, Antoni Kalinowski
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 295-302

Przedstawiono współczesne poglądy na temat terminologii i przyczyn depresji lekoopornych oraz zasad postępowania w takich przypadkach. Przytoczono kilka proponowanych przez różnych autorów schematów postępowania (red.).

LECZENIE DEPRESJI

Psychoterapia depresji endogennych

EWA HABRAT
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 339-347

Przedstawiono różne modele podejścia psychoterapeutycznego do leczenia depresji. Wskazano też na zalety i wady różnych form psychoterapii oraz przytoczono własne spostrzeżenia związane z jej stosowaniem. (red.)

Badania

Ocena i samoocena depresji: porównanie

Jacek Wciórka
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 349-358

W celu porównania wartości oszacowania depresji opartego na jej ocenie przez klinicystę i samoocenie przez pacjentów, 100 hospitalizowanych pacjentów z endogennymi zespołami depresyjnymi (w przebiegu chorób afektywnych i schizofrenii) zbadano przy pomocy analogicznych wersji narzędzia przeznaczonego do oceny klinicznej (kKOD) i samooceny (kSOD) depresji. Składały się one z 18 skal szacujących nasilenie podstawowych objawów tego zespołu. Analizowano różnice i korelacje między oceną i samooceną poszczególnych objawów i ich zespołu oraz strukturę czynnikową obu rodzajów oszacowań. Wyniki sugerują, że porównywane metody mają charakter komplementarny, a o ich przydatności rozstrzygać może cel, do którego zostaną użyte.