1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Choroba afektywna sezonowa i fototerapia

Łukasz Święcicki1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 327-333
Słowa kluczowe: choroba afektywna sezonowa, fototerapia

Streszczenie

Autor przedstawia podstawowe fakty związane z chorobą afektywną o przebiegu sezonowym oraz ze stosowaniem światła w leczeniu depresji. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Łukasz Święcicki, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 1/9, 02- 957, Warszawa