1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Leczenie depresji w przebiegu psychoz schizoafektywnych

Bogusław Habrat1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 323-326
Słowa kluczowe: psychozy schizoafektywne, leczenie depresji

Streszczenie

Autor omawia różnego rodzaju podejścia do farmakoterapii psychoz schizoafektywnych na tle ich niejasnej pozycji nozologicznej. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Bogusław Habrat, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa