1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Nieselektywne i selektywne inhibitory wchłaniania zwrotnego monoamin w terapii depresji

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1. 251-268
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, inhibitory wchłaniania zwrotnego monoamin, leczenie depresji

Streszczenie

W artykule przedstawiono na wstępie kryteria rozpoznawania przeciwdepresyjnego wpływu leków oraz klasyfikację leków o takim działaniu. Następnie szczegółowo omówiono właściwości dwóch podstawowych grup leków przeciwdepresyjnych – tzw. nieselektywnych oraz selektywnych inhibitorów wchłaniania zwrotnego monoamin. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński, II Klinika Psychiatryczna IPiN, AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa