1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Objawy niepożądane (objawy uboczne i powikłania) w czasie stosowania leków przeciwdepresyjnych

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Antoni Kalinowski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 283-294
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, objawy niepożądane

Streszczenie

Autorzy omawiają charakter i częstość objawów niepożądanych występujących w czasie leczenia lekami przeciwdepresyjnymi w zakresie różnych układów i narządów. Wskazują też na postępowanie wobec nich. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa