1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

Badania

Ocena i samoocena depresji: porównanie

Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 349-358
Słowa kluczowe: depresja, skale oceny, skale samooceny

Streszczenie

W celu porównania wartości oszacowania depresji opartego na jej ocenie przez klinicystę i samoocenie przez pacjentów, 100 hospitalizowanych pacjentów z endogennymi zespołami depresyjnymi (w przebiegu chorób afektywnych i schizofrenii) zbadano przy pomocy analogicznych wersji narzędzia przeznaczonego do oceny klinicznej (kKOD) i samooceny (kSOD) depresji. Składały się one z 18 skal szacujących nasilenie podstawowych objawów tego zespołu. Analizowano różnice i korelacje między oceną i samooceną poszczególnych objawów i ich zespołu oraz strukturę czynnikową obu rodzajów oszacowań. Wyniki sugerują, że porównywane metody mają charakter komplementarny, a o ich przydatności rozstrzygać może cel, do którego zostaną użyte.