1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Psychoterapia depresji endogennych

EWA HABRAT1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 339-347
Słowa kluczowe: depresje endogenne, psychoterapia

Streszczenie

Przedstawiono różne modele podejścia psychoterapeutycznego do leczenia depresji. Wskazano też na zalety i wady różnych form psychoterapii oraz przytoczono własne spostrzeżenia związane z jej stosowaniem. (red.)

Adres do korespondencji:
Mgr Ewa Habrat, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego lj9, 02-957 Warszawa