1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Selektywne odwracalne inhibitory MAO-A w terapii depresji

MARIA BERĘSEWICZ1, STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 269-274
Słowa kluczowe: depresje, selektywne inhibitory MAO-A

Streszczenie

W pracy przedstawiono dwa leki o działaniu przeciwdepresyjnym, należące do nowej grupy selektywnych odwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (moklobemid, bro-faromina). (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Beręsewicz, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa