1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Terapia depresji lekoopornych

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Antoni Kalinowski1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 295-302
Słowa kluczowe: drug-resistant depression

Streszczenie

Przedstawiono współczesne poglądy na temat terminologii i przyczyn depresji lekoopornych oraz zasad postępowania w takich przypadkach. Przytoczono kilka proponowanych przez różnych autorów schematów postępowania (red.).