1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Wpływ leków przeciwdepresyjnych na przebieg chorób afektywnych

Iwona Koszewska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 319-322
Słowa kluczowe: choroby afektywne, leki przeciwdepresyjne, przebieg choroby

Streszczenie

Autorka przytacza wyniki badań porównujących cechy naturalnego przebiegu chorób afektywnych z cechami obserwowanymi w następstwie szerokiego wykorzystania leków przeciwdepresyjnych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Koszewska, II Klinika Psychiatryczna IPiN, Al Sobieskiego Ij9, 02-957 Warszawa