1992 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 4

LECZENIE DEPRESJI

Współczesne poglądy na mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych

WOJCIECH KOSTOWSKI1
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 251-268
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, mechanizmy działania

Streszczenie

Autor przedstawia złożony obraz neuroprzekażnikowych i neuromodulacyjnych mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych. Proponuje też przybliżoną konstrukcję wspólnego działania różnych leków i form terapii przeciwdepresyjnej (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Wojciech Kostowski, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN, AL Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa