1993 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Podstawowe założenia i rozwiązania we współczesnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych

Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 2, 1-23
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, klasyfikacje DSM-III-R, DSM-IV, ICD-10

Streszczenie

Ostatnie lata przyniosły zauważalny postęp w zakresie metodologicznych podstaw diagnostyki psychiatrycznej. Ostatecznym wyrazem takiego rozwoju, rozciągającego się na wszystkie trzy fazy (fenomenologiczną, nozologiczną i taksonomiczną) procesu diagnostycznego, są współczesne klasyfikacje zaburzeń psychicznych, z których dwie (DSM-III-R i ICD-10), wyróżniają się nie tylko międzynarodowym zasięgiem, lecz również nowymi założeniami metodologicznymi i rozwiązaniami praktycznymi.

Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.