1993 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Zaburzenia odżywiania się - rys historyczny, klasyfikacja i obraz kliniczny

KATARZYNA WŁODARCZYK-BISAGA1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 2, 43-57
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania się, kryteria, obraz kliniczny

Streszczenie

Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń odżywiania się: ich rys historyczny, klasyfikację oraz obraz kliniczny. Uwzględniono występowanie zaburzeń odżywiania się u mężczyzn.

Adres do korespondencji:
Katarzyna Włodarczyk-Bisaga, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa